Tieneke {doop}


“Heer, neem hierdie dogtertjie en vul haar hartjie met geloof en liefde. Hoor haar elke gebedjie

en leer haar U wysheid. Gee haar krag, verlig U haar pad en seën haar soos U haar help groot-

word in U genade. Amen”

Klein Tieneke is op 13 November 2016 gedoop in die NG Kerk op Schoemanshoek. Haar

dooprokkie is al vir 107 jaar in die familie – wat ‘n voorreg dat Tieneke ook daarin gedoop

kon word. Baie geluk Lawton en Tharina met julle dogtertjie se doop. Mag God julle bystaan

en help om haar in Sy naam groot te maak.

Geniet die foto’s!
tieneke_baptism_oudtshoorn-1 tieneke_baptism_oudtshoorn-2 tieneke_baptism_oudtshoorn-3 tieneke_baptism_oudtshoorn-4 tieneke_baptism_oudtshoorn-5 tieneke_baptism_oudtshoorn-6 tieneke_baptism_oudtshoorn-7 tieneke_baptism_oudtshoorn-8 tieneke_baptism_oudtshoorn-9 tieneke_baptism_oudtshoorn-10 tieneke_baptism_oudtshoorn-11 tieneke_baptism_oudtshoorn-12 tieneke_baptism_oudtshoorn-13 tieneke_baptism_oudtshoorn-14 tieneke_baptism_oudtshoorn-15 tieneke_baptism_oudtshoorn-16 tieneke_baptism_oudtshoorn-17 tieneke_baptism_oudtshoorn-18 tieneke_baptism_oudtshoorn-19 tieneke_baptism_oudtshoorn-20 tieneke_baptism_oudtshoorn-21 tieneke_baptism_oudtshoorn-24 tieneke_baptism_oudtshoorn-22 tieneke_baptism_oudtshoorn-23 tieneke_baptism_oudtshoorn-24 tieneke_baptism_oudtshoorn-25 tieneke_baptism_oudtshoorn-26 tieneke_baptism_oudtshoorn-27 tieneke_baptism_oudtshoorn-28 tieneke_baptism_oudtshoorn-29 tieneke_baptism_oudtshoorn-30 tieneke_baptism_oudtshoorn-31 tieneke_baptism_oudtshoorn-32 tieneke_baptism_oudtshoorn-33 tieneke_baptism_oudtshoorn-34 tieneke_baptism_oudtshoorn-35 tieneke_baptism_oudtshoorn-36 tieneke_baptism_oudtshoorn-37 tieneke_baptism_oudtshoorn-38 tieneke_baptism_oudtshoorn-39 tieneke_baptism_oudtshoorn-40 tieneke_baptism_oudtshoorn-41 tieneke_baptism_oudtshoorn-42 tieneke_baptism_oudtshoorn-43 tieneke_baptism_oudtshoorn-44 tieneke_baptism_oudtshoorn-45 tieneke_baptism_oudtshoorn-46 tieneke_baptism_oudtshoorn-47 tieneke_baptism_oudtshoorn-48 tieneke_baptism_oudtshoorn-49 tieneke_baptism_oudtshoorn-50 tieneke_baptism_oudtshoorn-51 tieneke_baptism_oudtshoorn-52 tieneke_baptism_oudtshoorn-53 tieneke_baptism_oudtshoorn-54 tieneke_baptism_oudtshoorn-55 tieneke_baptism_oudtshoorn-56 tieneke_baptism_oudtshoorn-57 tieneke_baptism_oudtshoorn-58 tieneke_baptism_oudtshoorn-59